YSI EcoSense ORP15A型笔式ORP/ 温度计

YSI EcoSense 便携式系列

首页 > 产品中心 > YSI EcoSense ORP15A型笔式ORP/ 温度计

返回上一级
  • 产品描述
  • 技术规格
  • 产品视频

YSI EcoSense ORP15A型笔式ORP/ 温度计

•         测量氧化还原电位和温度,精度高达1 毫伏

•         自动温度补偿

•         精巧耐用,IP67 防水等级设计

•         内置实时时钟和非散失性内存,可储存50 组带时间标签的数据


相关产品

toc分析仪

扫码关注

在线toc分析仪

Email:xylemanalytics.china@xyleminc.com
电 话:(021) 2208-2599

剖面海流计
水质断面监测
波浪浮标